Projekter         Information                  Process

 


ARCHITECTURE IN COOPERATION WITH NATURE


Jeg har tegnet tre forskellige boligtyper til Wakan Village, et bofællesskab som i dag eksisterer i konceptform. Boligerne er små, men indeholder varierende rumligheder og åbner sig op mod omgivelserne med store glaspartier, der trækker naturen ind. Hver bolig har en række udvidelsesmuligheder, hvis man får brug for mere plads.

” Visionen er, at Wakan opføres på en naturgrund i det nordlige Sjælland. Bofællesskabet kommer til at bestå af 30 private hjem suppleret med fælles faciliteter. Hvert hjem er 50-90 m2. I bofællesskabet er der fokus på både det enkelte menneske og fællesskabet. De individuelle boliger har egne opholdsrum, køkken og bad med plads til privatliv. Mens fællesrum designes med fokus på samvær og kollektiv.

Arkitektonisk vil Wakan hente inspiration fra naturen. Boligerne placeres, så de smelter ind i hinanden og i landskabet. Både inden- og udendørs bruges der naturmaterialer, som træ og sten. Der arbejdes med transparens og store glaspartier for at nedbryde grænsen mellem inde og ude, og lade naturen komme helt ind i hjemmet
- ind under huden.

Wakan er inspireret af den gamle indianske stammekultur. Ifølge indianerne er alt i vores verden levende og alt har en sjæl. Dyr, mennesker, planter, alt. Alle levende fænomener er i samspil med hinanden og alle ting har indflydelse på og påvirker hinandens balance. På den måde indgår alle ting som en del af en større helhed - en større universel kerne. Til at beskrive denne kerne bruger indianerne begrebet “Wakan”. Direkte oversat betyder Wakan: “Det store hellige”, “Den kraftfulde kerne”, “Det store mysterium”. Det er herfra konceptet har fået sit navn: Wakan - den universelle kerne i os alle.”

Læs mere på www.wakan-village.dk