Projekter  Information  Process


ARCHITECTURE IN COOPERATION WITH NATURE[A] MATTER OF SPACE

Jeg arbejder med rum der kan noget særligt, og fokuserer på de kvaliteter, funktioner, stofligheder og stemninger som rummet skal indeholde. I en erkendelse af, at det indre og det ydre er hinandens spejlbillede, søger jeg at fremkalde særlige rumlige kvaliteter ved at arbejde bevidst med rummets udformning. Målet er at stemme rum i en særlig tone.

ALTING TALER

Alt det vi ser eller opfatter med vores sanser i den ydre verden, er i en konstant samtale med vores indre verden. Når vi træder ind i et rum, løftes nogle af de særlige egenskaber vi indeholder frem, mens andre skubbes tilbage. Denne samtale finder sted konstant og uden at vi lægger mærke til det, men rummets indflydelse påvirker både vores opfattelse af os selv og den måde vi interagerer med verden og med andre på.

Rum som vi bare er på besøg i for en kort bemærkning, har kun en overfladisk indflydelse på vores selvopfattelse og sætter ikke dybe spor. Det er noget andet med de rum hvor vi tilbringer størstedelen af vores tid -vores bolig, arbejdsplads, skole eller institution. Disse rum er med til at forme vores selvopfattelse gennem deres konstante påvirkning og det er derfor af afgørende betydning at rummet taler til os i en tone, der understøtter vores udvikling, trivsel og sundhed


MED NATURENS KRAFT I RYGGEN

Naturen besidder et helt særligt potentiale, og det er min arkitektoniske mission at skabe rum hvor naturen flytter ind. Jeg elsker naturen og arbejder engageret for en bæredygtig fremtid på alle planer, af kærlighed og respekt til den natur vi selv er en del af.
Gennem at studere et sted, kan vi få øje på hvad der er specifikt og unikt ved netop dette sted, og skabe arkitektur der er en del af en større helhed. Vi har naturen og hele dens kraft i ryggen, og med vores tilstedeværelse, kan vi tilføje ekstra kvalitet til det fællesskab vi er en del af.


CV

MATTER OF SPACE

ABSALONSGADE 21B, ST.TV  1658 KØBENHAVN

TLF. +45 28145320
HELENA@MATTEROFSPACE.DK